Lubomír Typlt

Dětství prožil v Nové Pace. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy – obor filozofie a český jazyk a literatura. Po ukončení civilní vojenské služby ve sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus MYklub Liberec, kde mj. inicioval řadu výstav a edičních projektů, se stal v roce 2000kurátorem liberecké Malé výstavní síně a v letech 2008-2010 byl kurátorem liberecké Galerie U Rytíře. V současnosti žije v Praze a Nové Pace.