Vladimír Skrepl

Tvorba Vladimíra Skrepla je velmi ojedinělá a svým způsobem generačně nezařaditelná do kontextu české výtvarné scény. Jeho práce se vymyká z vlivů a trendů celé české výtvarné scény, umělecky si stojí samostatně s velmi charakteristickým expresivním projevem. Přesto všechno umělcova tvorba hraje důležitou roli na poli českého současného umění, jako dlouholetý pedagog na pražské Akademii výtvarných umění má výrazný vliv na nastupující generaci umělců.