8 PRAVIDEL, JAK ZHODNOTIT SVÉ UMĚNÍ ANEB JAK UDĚLAT SKVĚLOU SBÍRKU (A NE HROMADU)

JAK SE ROZHODNOUT, KTERÉ DÍLO KOUPIT? NA CO SE ZAMĚŘIT A KTERÝM JÍT SMĚREM? JAK PŘIŘADIT JEDEN NÁKUP K DALŠÍMU? JAK POSKLÁDAT VAŠE UMĚNÍ DOHROMADY ZPŮSOBEM, KTERÝ BUDE DÁVAT SMYSL? JAK HO PREZENTOVAT? A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – JAK DĚLAT VŠECHNY TYTO VĚCI SPRÁVNĚ? MEZI HROMADĚNÍM UMĚNÍ A JEHO SBÍRÁNÍM JE VELKÝ ROZDÍL

Kupování je založeno více na tom, co se nám líbí, preferencích nebo přitažlivosti v daném momentě, kdežto sbírání umění je více řízeným dlouhotrvajícím závazkem a sledováním určitého tématu. V obou případech kupujete to, co se vám líbí, ale pokud je vaším cílem sbírat umění a dělat to dobře, musíte si vypěstovat dvě schopnosti navíc. První je, že budete schopen efektivně zkoumat, ohodnotit a rozhodnout, jestli dílo koupit, nebo ne. Ta druhá je být schopen vybrat každé dílo takovým způsobem, aby zapadlo a tvořilo s dalšími položkami vaší sbírky smysluplný soubor. V každé vyzrálé sbírce platí, že celek je lepší než součet jednotlivých částí. Sběratel je akceptovaný jako respektovaná autorita a ve výjimečných případech nastavuje standardy, podmiňuje vkus, určuje trendy a ovlivňuje budoucnost sbírání ostatních.

Tady je esence každé úspěšné sbírky. Méně zkušený sběratel třeba ví hodně o každém jednotlivém díle, které má, ale chybí mu porozumění, jak spolu díla komunikují, co je jejich pojítkem. Přece se nechcete jednoho dne rozhlédnout po svém domě a divit se: „Co jsem to celá ta léta sbíral? Nejsem si jistý. Vlastně jsem o tom ani nepřemýšlel.“ Jedním z nejčastějších přístupů ke sbírání umění je specializace na konkrétní obor, médium, například na fotografii, sochu nebo práce na papíře. Jiným přístupem může být zaměření se na určitý námět nebo konceptuální rámec. Obě cesty zvyšují potenciál pro posílení jedinečnosti sbírky i její budoucí hodnotu. Opravdu zkušený sběratel si obvykle vybere nějaký problém nebo myšlenku a přes soubor sbíraných děl načrtává jeho řešení. Všechno sedí a vše má smysl podle plánu, který je hlubší.

PRAVIDLO 1.

VYTYČTE SI SVŮJ „PROBLÉM“

CO NEJDŘÍVE

Zjistěte, co vás zajímá a kde je vaše potěšení. Podívejte se na to, co už ve sbírce a na stěnách doma máte, zkuste určit, co mají tyto individuální kusy, které máte rádi, společného a klaďte si otázky:

A) Proč se mi líbí ten typ umění, který kupuji?

B) Co mě na tom uspokojuje?

C) Nutí mě to myslet na věci, na které jsem nikdy předtím nemyslel?

D) Nutí mě to cítit jinak nebo vidět věci jiným způsobem?

E) Mám to rád kvůli tématu umění nebo kvůli tomu, co reprezentuje, nebo kvůli tomu, jak to komunikuje, kvůli originalitě, kvůli technice, barvě, historickému aspektu, regionu, kde dílo vzniklo?

F) Obdivuji nejvíce technické kvality?

G) Líbí se mi to kvůli konceptu, myšlence, tématu nebo filozofii, kterou dílo představuje?

H) Informuje mě moje umění o určitém aspektu života?

I) Portrétuje nebo prezentuje věci způsobem, kterým nic předtím prezentováno nebylo?

J) Je to staré, nové, zahraniční, české, malé, velké, kulaté, čtvercové, znepokojující, figurální, cokoli jiného?

PRAVIDLO 2.

STANOVTE TÉMA A CÍL SBÍRKY

Jakmile si najednou začnete identifikovat vztahy mezi díly, máte tu potřebnou nit, ten příběh a ty souvislosti, které vám pomohou dát dohromady misi a specifikovat svůj cíl. A sběratel se specifickou misí a úkolem je vždy efektivnější při akvizici umění než ten, kdo se neptá, proč kupuje. I když máte doma jenom tři obrazy, zkuste teď hned najít jejich společného jmenovatele.

PRAVIDLO 3.

BUĎTE VĚRNI SVÉMU VKUSU

To znamená, že si uvědomíte, jaký typ umění máte rádi, bez ohledu na to, co si myslíte, že se vám líbit má, nebo co máte pocit, že může být dobrý byznys. Všichni vynikající sběratelé sdílejí tuto vlastnost, to je jediná věc, jež dělá jejich sbírky výjimečnými. Pokud jsou osobní vkus a preference ignorovány kvůli nějakému status quo, jedna sbírka se začne podobat druhé, jsou nudné a repetitivní.

PRAVIDLO 4.

VYJÁDŘETE SÁM SEBE

Jděte s kůží na trh. Sběratelé, kteří se nebojí vyjádřit své obsese, radosti, strachy a noční můry, dosahují přesný opak nudy – báječné výsledky.

PRAVIDLO 5.

ZASTAVTE NAKUPOVÁNÍ

Udělejte pauzu. Můžete a nemusíte být se svým sbíráním spokojeni, ale pokud ve vás  hlodají pochybnosti o tom, co kupujete, čemu se radši vyhnout, jestli jste absolutně spokojen nebo si chcete na chvíli jenom oddechnout a podívat se, co je nového, zastavte akvizice.

PRAVIDLO 6.

EXPERIMENTUJTE

Bádejte a čím méně konvenční bude to, co ve vás vzbuzuje zvědavost, tím větší je naděje na úspěch. Dívejte se na umění, které vás vždy přitahovalo, ale i kterému jste se vždy vyhýbali. Můžete skončit právě tam, kde jste začínali, bez výsledku, ale může se stát, že vás vzruší něco nového a výjimečného a dostane se vám to pod kůži. A samozřejmě, co vás vzrušuje dnes, může vás nudit zítra (a naopak). Dobrá sbírka se vždy vyvíjí a nikdy není statická.

(dole) Zrcadlo ze série Vanitas od Milana Housera, kresba na stěně z provázků Světlany Fialové a „Pičus“ od Viktora Freša. (vpravo) Za stolem visí diptych „Vyvolaní“ od Jiřího Černického.

PRAVIDLO 7.

SETKÁVEJTE SE S UMĚLCI

Edukační proces nikdy nekončí. Buďte informovaný kupec, učte se od profesionálů, pokuste se diskutovat s co možná nejvíce odborníky, kurátory, umělci, s personálem galerií, navštěvujte vernisáže, akademie umění. To nejenom zlepší vaši schopnost rozeznat skvělé umění od toho špatného, ale učí vás to zároveň, jak v prostředí trhu s uměním chránit sám sebe.

PRAVIDLO 8.

NAJDĚTE SI „SVÉHO“ GALERISTU

Bude to váš ledoborec ve světě art byznysu. Nezbytností je znát i prostředí trhu s uměním a tady jsou mnozí sběratelé trochu v koncích. Skvělí sběratelé vědí přesně, kdo prodává to, co oni kupují, a galeristé je znají. Dozvědí se dřív o výborných nabídkách. Jsou jim nabídnuta lepší díla. Vytvořte si s galeristou vztah, zajímejte se, co je nové i u umělců, které třeba ani nevystavuje, co připravuje na veletrh, kdo ho v poslední době zaujal a jaká díla koupil do své osobní sbírky.

ZÁVĚREM:

Pokud na otázku proč kupuji umění odpovídáte pořád něco jako „nakupuji, co nakupují moji přátelé, nakupuji kvůli investici, nakupuji pouze velké jména, nakupuji jenom super výhodně a se slevou“, vraťte se k otázkám v prvním pravidle, která díla se vám skutečně líbí, a zkuste to znovu.