Andrej Dúbravský

Mladý slovenský autor Andrej Dúbravský, vystudoval Vysokou školu užitého umění v Bratislavě. Několikrát vystavoval během samostatných výstav na Slovensku, u nás a v Německu. Prezentován byl také v zahraničí, například v Itálii, Francii nebo Brazílii. Je zastoupen ve sbírkách Slovenské národní galerie a pražské galerie DSC, kde vystavoval v roce 2015. Poté se vydal na dlouhé angažmá do USA.

Autorova malba je založena na klasické technice, na ještě více klasickém chování a na důrazu na smysly. Někdy jsme v pokušení nazvat jeho tvorbu staromódní. Zdá se, že Dúbravský ve svých dílech vyjadřuje něco, co popírá analýzu, jedinečné jádro toho, kým je. V minulosti byl tento druh výrazu jeho centrálním motivem.