Jakub Špahněl

O tom, že je Jakub Špaňhel výrazný talent, se hovořilo už v době jeho studií na pražské akademii. Tuto pozici si udržel i po jejím úspěšném absolvování. Jeho malířský styl je dobře rozeznatelný, založený na výrazném rukopisu a tradičních námětech, jako jsou akty, květiny ve váze nebo architektura. Známé jsou jeho interiéry kostelů malované dle reprodukcí obrazů Oldřicha Blažíčka. Stejně tak ale neváhá klasické náměty aktualizovat, jak ukazuje například v malbách benzinových pump.