Jiří Černický 

Tvorba Jiřího Černického je plná výrazových proměn, vypjatých gest i svébytného humoru. Každé dílo tohoto autora skrývá silný příběh v rovině obsahové, ale také v rovině hledání adekvátních výrazových prostředků.

Jiří Černický je jedním z klíčových autorů, který se sebevědomě pohybuje na výtvarné scéně od počátku devadesátých let. Laureát Sorosovy ceny (1996) a Ceny Jindřicha Chalupeckého (1998) aktuálně vede ateliér malby na VŠUP. Pracuje zejména v médiu malby, objektu, multimediální instalace, ale věnuje se také hudební tvorbě či akčnímu umění s přesahy do fotografie a literatury.

Jiří Černický se pohybuje na labilním rozhraní fikce a reality. Se stejnou suverenitou předkládá výzkumy na poli hi-technologií jako odhalení paralelních dějinných procesů. Okázalou vědeckou nezúčastněnost a precizní formu vždy doprovází kritičnost a sociální angažovanost, globální nasazení se organicky mísí s intimní úzkostí.