Jiří David

Jiří David od 2. poloviny 80. let výrazně spoluvytváří podobu i atmosféru českého umění. Svými malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderníprogram na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti. Jiří David se také věnuje mediální angažovanosti. Proměnlivost uměleckého vyjádření neumožňuje jednoznačné zařazení tohoto umělce.[1]

1971–1975 studium na SPŠ Ostrava-Vítkovice

1982–1987 studium na AVU Praha

1987–1991 člen umělecké skupiny Tvrdohlaví

1995–2002 vedoucí ateliéru vizuální komunikace na AVU Praha

od 2004 vedoucí intermediálního a konceptuálního atelieru VŠUP Praha

2006 byl vyloučen z Akademie výtvarných umění