Milan Housar

Milan Houser vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1993-2000), absolvoval v ateliéru monumentální tvorby u Aleše Veselého. Ve své rané tvorbě maloval i fotografoval světelné odrazy různých předmětů a jejich stíny. Vznikaly tak barevně utlumené abstraktní kompozice, které zaznamenávaly vztahy a působení předmětů reálného světa. Zabýval se i instalacemi v galerijním či exteriérovém prostředí např. instalace Koule, 2001, Prostor, 2003-2004.