Václav Cigler, Michal Motyčka

Expozice Dialog byla výsledkem spolupráce výtvarníka a sklářského vizionáře Václava Ciglera a architekta Michala Motyčky. Výstava pracovala s vizuálními a světelnými efekty, perspektivou, intenzitou nasvícení, gradací a zrcadlením. 

Ve vstupním prostoru byl umístěn objekt ve tvaru obrácené pyramidy, do kterého měli návštěvníci možnost zespodu vstoupit a vnímat tak propojenost celého prostoru. V další části levitovala velká Odrazná plocha, která na první pohled popírala veškeré fyzikální možnosti. Podobně tomu bylo i u Vertikály, umístěné v otvoru mezi patry, která díky svému materiálu působila velmi křehkým a až nehmotným dojmem.

V prostředním průchozím prostoru levitovaly otáčející se skleněné tabule nazvané Uvnitř a vně, které odrážely jak obraz diváka, tak okolního prostoru a vytvářely tak prostupnou bariéru do další místnosti. Ta byla protnuta světelnými diagonálami ve tvaru kříže. Celá expozice byla zakončena portálem, Bránou, kterým divák virtuálně vstoupil do osvětleného prostoru.

Cílem obou autorů byl dialog mezi uměleckým dílem a návštěvníkem, pro kterého měla výstava být podnětná a inspirativní. Diváci měli možnost artefakty a jejich prostorové vjemy vnímat na vlastní kůži.