Viktor Frešo

Viktor Frešo patří k nejpozoruhodnějším osobnostem současného „československého“ umění po roce 2000. Jeho dílo a celkový postoj k umění je poněkud netypický, ale současně odráží situaci ve společnosti a kultuře. Ve svých pracích je často kritický a agresivně vyjadřuje své pohrdání samotnou uměleckou scénou a jejími procesy, ale stále s lehkým, vtipným a hravým podtónem. Jedním z nejvíce fascinujících prvků jeho tvorby je zdánlivý protipól důrazu na obrovské, grandiózní Ego spojené s Gestem, v kombinaci s odzbrojující sebe-ironickou pokoakrrou.

Jeho schopnost odhalit temné stránky své duše a klopýtnutí a vrhat je do světa bez ohledu na důsledek posunuje autorovy koncepty k širším možnostem vnímání smyslu svého díla. Viktor Frešo se zajímá o přímé a účinné vizuální nástroje. Upřednostňuje krátký interval mezi akcí a reakcí a podmínkami rychlého rozpoznání vztahů mezi vyjádřením „já“ a označením „on“.